Elisabeth Einarsson utsedd till Årets geolog 2018

Elisabeth gör geologin tillgänglig och spännande för barn och den breda allmänheten. För detta arbete har hon tilldelats utmärkelsen Årets geolog av Geosektionen inom Naturvetarna.

Prismotiveringen lyder så här: ”Elisabeth har under många år drivit arbetet med Geologi på skolschemat. Hon driver frågan mot politiker och agerar själv lärare när någon skola efterfrågar geologisk kunskap. Elisabeth har tagit fram lärarmaterial som är tillgängligt på Geologins Dags hemsida för alla och envar. I sin avhandling inom paleontologi visar Elisabeth på sin pedagogiska framtoning. Avhandlingen är ovanligt lättillgänglig för tredje man med bl.a. väl genomarbetade illustrationer som är tilltalande även för den oinvigde läsaren. Elisabeth är en värdig Årets Geolog som arbetar hårt och målinriktat med att få den breda massan, inte minst barn, att intressera sig för geologi.”

Prisutdelningen kommer att äga rum på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala den 8 november från klockan 15.00. I samband med det delas också Geologiska Föreningens Wickmanpris inom områdena geokemi och isotopgeologi samt Jan Bergströmpriset till unga forskare ut. Prisceremonin bjuder dessutom på föredrag, mingel och efterföljande middag. Läs mer om prisutdelningen och hur du anmäler dig här.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑