Geologiska Föreningens pristagare 2018

Geologiska Föreningens Wickmanpris inom geokemi och isotopgeologi tilldelas i år Jenny Andersson, Sveriges geologiska undersökning. Jan Bergströmpriset till unga forskare tilldelas Anders Lindskog, Florida State University och Lunds universitet.

Pristagarna kommer att ta emot sina priser i Uppsala den 8 november i samband med prisutdelningen för Årets geolog. Läs mer om pristagarna nedan. Läs mer om prisutdelningen på Naturvetarnas webbplats. Continue reading ”Geologiska Föreningens pristagare 2018”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑