GFF

GFF är Geologiska Föreningens vetenskapliga tidskrift och den utkommer med fyra nummer per år. Sedan 2009 sker utgivningen i samarbete med det engelska förlaget Taylor & Francis Journals.

GFF publicerar artiklar inom hela det geologiska fältet, inkluderande mineralogi, petrologi, tektonik, geomorfologi, stratigrafi, sedimentologi, paleontologi och kvartärgeologi. Tidskriften grundades år 1872 under namnet Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Detta namn behölls till och med 1993 då tidskriften formellt bytte namn till GFF (från och med volym 116), dess smeknamn sedan 1963 och en akronym av det ursprungliga namnet.

Logga in för att komma åt GFF Online.

Manuskript

GFF publicerar artiklar, notiser och brev till redaktören, de två senare med expresspublicering i kommande nummer. Översiktsartiklar och temanummer kring aktuella framsteg är välkomna och kan föreslås till redaktören. Det finns ett internationellt redaktörsråd och alla manuskript går igenom granskningsförfarande. Inga sidavgifter tas ut.

Manuskript till GFF registreras online via Taylor & Francis manuskriptcentral där du även kan följa manuskriptets väg från granskning till publicering.

Ytterligare information om hur du lämnar bidrag, instruktioner till författare, vilka som ingår i redaktörsrådet samt indexering hittar du på Taylor & Francis Journals.

Prenumerationsvillkor

För att kunna prenumerera på GFF enligt nedanstående villkor måste man vara medlem i Geologiska föreningen för hela den period man vill prenumerera. Prenumerationen på GFF synkroniseras således med medlemskapet i föreningen som gäller för ett år från betalningsdatumet.

Prenumeration på GFF Online kostar 250 kr per år och innebär att man får tillgång till alla tidigare utgåvor av GFF, från 1872 och framåt, som pdf-dokument.

Prenumereration på den tryckta versionen av GFF kostar 400 kr per år. Denna prenumerationsform innebär att man får sig tillsänt de utgåvor av GFF som publiceras under prenumerationstiden. Under denna tid har man dessutom tillgång till GFF Online.

När prenumerationen är på väg att upphöra får man en påminnelse via e-post. En andra påminnelse skickas ut när prenumerationen upphör. Prenumerationen återupptas inte förrän betalning inkommer för ytterligare ett år.

Prenumerationen förnyas omedelbart vid online-betalning via Geologiska Föreningens hemsida. Vid betalning via plusgiro så förnyas prenumerationen från den dagen betalning inkommer till Geologiska föreningen.

Om man förnyar prenumerationen innan den tidigare prenumerationsperioden har löpt ut så förlängs prenumerationen med ytterligare ett år från slutdatumet för det tidigare medlemskapet.

Kontakta redaktionen

Kontakta redaktionen för innehållsfrågor, prenumerationsärenden eller reklamationer

Redaktör och ansvarig utgivare:
Magnus Hellqvist
Geoveta AB
Sjöängsvägen 2
192 72 Sollentuna
tel. +46 72 254 12 03
magnus@hellqvist.com

Biträdande redaktör (kvartärgeologi):
Dr. Mark Johnson
Göteborgs universitet
mark@gvc.gu.se

Biträdande redaktör (kristallin geologi):
Dr. Stefan Andersson
Sveriges geologiska undersökning
stefan.andersson@sgu.se

Redaktionens adress

GFF-redaktionen
Magnus Hellqvist
Geoveta AB
Sjöängsvägen 2
192 72 Sollentuna
tel. +46 72 254 12 03
magnus@hellqvist.com

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑