Geologiskt forum nr 121

INNEHÅLL

 • Rivstart på geologiåret. Jeanette Bergman Weihed.
 • Mineraljakten startar igen. Jeanette Bergman Weihed.
 • Ny karttjänst för jordskalv. Jeanette Bergman Weihed.
 • 200 år i kislets tid. Dan Holtstam.
 • Grindavíkeldarna. Erik Sturkell.
 • Lyckat vintermöte lockade många. Jeanette Bergman Weihed.
 • Bergby – Sveriges nya litium-cesium-tantalpegmatitfält. Karin Högdahl m.fl.
 • NordVulk 1974–2024. Erik Sturkell & Anders Schomacker.
 • Olle Selinus – in memoriam. Anna Ladenberger m.fl.
 • Nytt forskningscentrum för kritiska metaller och mineral etableras vid Uppsala universitet. Kan Högdahl.
 • På gång
 • Omtvistad krater på Grönland orsakad av jättemeteorit. Jeanette Bergman Weihed.
 • Förbättrad jordartsinformation. Jeanette Bergman Weihed.
 • Stor satsning på kartläggning och främjande av mineralutvinning. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 120

INNEHÅLL

 • Ett händelserikt år. Jeanette Bergman Weihed.
 • Glupsk trilobits sista måltid avslöjad. Jeanette Bergman Weihed.
 • SGU har kartlagt slamströmmen i Åre. Jeanette Bergman Weihed.
 • Viksta stentorg – ett uppländskt exkursionsmål. Per-Arne Melkerud.
 • Skredet i Stenungsund – när pulsådern mellan Oslo och kontinenten slets sönder. Christian Öhrling.
 • Välbevarade vulkaniter i Dannemora. Peter Dahlin.
 • Spårlöst: En geologisk vandring på Australiens urtida havsbotten, strax innan livet uppstod. Ingrid Anell.
 • Årets välförtjänta pristagare. Jeanette Bergman Weihed.
 • Stipendium till Glacialle Tiu. Jeanette Bergman Weihed.
 • David Gee – in memoriam. Michael B. Stephens m.fl.
 • Boktips: Kontroversiella hypoteser som besannades. Mark D. Johnson och Jakob Isaksson.
 • På gång
 • Utbredd tidig ståltillverkning i norr. Jeanette Bergman Weihed.
 • Critical raw materials act. Jeanette Bergman Weihed.
 • Sista ordet: Ny bergmästare på plats. Helena Kjellson.

Geologiskt forum nr 119

INNEHÅLL

 • Tillfällen att mötas. Jeanette Bergman Weihed.
 • Dinosaurier i Sverige? Martin Qvarnström.
 • Utbrott vid Litli-Hrútur. Erik Sturkell.
 • Guldfyndigheter i Sverige. Robert Lilljequist.
 • Ny guidebok: Fasadsten i Göteborg. Erik Sturkell, Henrik Ranby & Thomas Eliasson.
 • Sven Laufeld – in memoriam. Robert Lilljequist.
 • På gång 
 • Vägval för metaller och mineral. Jeanette Bergman Weihed.
 • NGU-karta vinnare. Jeanette Bergman Weihed.
 • Årets geolog och Erdmannpriset 
 • SGU undersöker var koldioxid kan lagras. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 19 Bilaga

Bilagan innehåller en geologisk exkursionsguide till fasadsten i Stockholm. Titel: Fasadsten i Stockholm – en geologisk vandring från Centralstation till Karlaplan. Författare Benno Kathol, Maurits Lindström och Erik Sturkell.

Geologiskt forum nr 118

INNEHÅLL

 • Ännu ett jubileum. Jeanette Bergman Weihed.
 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvavfall kan fånga in koldioxid. Jeanette Bergman Weihed.
 • Nomineringar önskas
 • Moränryggarna vid Högbo bruk. Hugo Minell.
 • Vad är det egentligen för märkvärdigt med guld? Robert Lilljequist.
 • Föreningens årsmöte och SGV. Emma Rehnström.
 • Geologiska föreningens tidskrift GFF 151 år! Magnus Hellqvist.
 • Det stormar i svensk kvartärgeologi. Helena Alexanderson.
 • Arsenik – gift och mineralogiskt diversifierad naturlig byggsten. Per Nysten.
 • Geologi är stort på vårmöte om renare mark. Magnus Hellqvist.
 • Michael Bassett – in memoriam. Lars Holmer, Leonid Popov, Mansoureh Ghobadi Pour, Jan Ove R. Ebbestad, Vivianne Berg-Madsen, John S. Peel, Graham Budd.
 • På gång
 • Märkliga miniatyrdjur en del av evolutionen. Jeanette Bergman Weihed.
 • Boka in redan nu!
 • Tips!

Geologiskt forum nr 117

INNEHÅLL

 • Mer geovetenskaplig kunskap behövs. Jeanette Bergman Weihed.
 • Behov av kunskap om sekundära resurser. Jeanette Bergman Weihed.
 • Svampar äter olja i Ytterby gruva. Jeanette Bergman Weihed.
 • Ett resurscentrum för geografi och geovetenskaper behövs. Arbetsgruppen geo i gymnasieskolan.
 • Platåbergens variationsrika landskap skapat av tiden. Anna Bergengren.
 • Litium – ett litet grundämne med stor betydelse. Per Nysten.
 • Hedins första stuff. Dan Holtstam.
 • Arsenik- och sulfidförande berggrund i Mälardalen – svenskt geologiskt vårmöte 2023
 • På gång
 • Romantips. Jeanette Bergman Weihed.
 • Missa inte
 • Världens äldsta dna. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 116

INNEHÅLL

 • Dags att summera. Jeanette Bergman Weihed.
 • Spara datumet 11–12 maj 2023. Emma Rehnström.
 • Ny medlemsstruktur och medlemsavgift. Emma Rehnström.
 • Fagradalsfjall igår, Meradalir idag. Erik Sturkell.
 • Glimtar från Fagradalsfjalls djupaste delar. Jeanette Bergman Weihed.
 • Nytt initiativ om att lyfta globalt viktiga geologiska platser. Sven Lundqvist.
 • Skåne och drakar lockar till lärande om geologi. Kaarina Ringstad.
 • Prisade geologer. Mathilda Nyzell.
 • Granat: ett mångfacetterat och färgrikt exempel från mineralriket. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
 • Ulf Sturesson in memoriam. Lars Holmer, Jan Ove R. Ebbestad, Vivianne Berg-Madsen, John S. Peel & Graham Budd.
 • In memoriam: AnnMarie Brusewitz. Jörgen Langhof.
 • På gång
 • Ny kartvisare för geologiskt intressanta platser. Jeanette Bergman Weihed.
 • Filmtur i Kirunagruvan. Jeanette Bergman Weihed.
 • Dinosauriefynd i Skåne. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 115

INNEHÅLL

 • Jubilerat och klart. Jeanette Bergman Weihed.
 • Vulkanisk vinter gynnade uppkomsten av dinosaurier
 • Nya fynd av zink, silver och bly i Sala
 • Djupdykning i mineralträsket, Norra Kärr – del 2. Axel Sjöqvist.
 • Fire of Love. Jeanette Bergman Weihed.
 • Geopark Indalsälven. Magnus Hellqvist.
 • ”Det här behöver vi göra oftare!” Pär Weihed.
 • Hjulströmpriset till Mark Johnson. Magnus Hellqvist.
 • På gång
 • Om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken
 • Landhöjning i ny kartvisare
 • Makoto Kato

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑