Geologiskt forum nr 119

INNEHÅLL

 • Tillfällen att mötas. Jeanette Bergman Weihed.
 • Dinosaurier i Sverige? Martin Qvarnström.
 • Utbrott vid Litli-Hrútur. Erik Sturkell.
 • Guldfyndigheter i Sverige. Robert Lilljequist.
 • Ny guidebok: Fasadsten i Göteborg. Erik Sturkell, Henrik Ranby & Thomas Eliasson.
 • Sven Laufeld – in memoriam. Robert Lilljequist.
 • På gång 
 • Vägval för metaller och mineral. Jeanette Bergman Weihed.
 • NGU-karta vinnare. Jeanette Bergman Weihed.
 • Årets geolog och Erdmannpriset 
 • SGU undersöker var koldioxid kan lagras. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 19 Bilaga

Bilagan innehåller en geologisk exkursionsguide till fasadsten i Stockholm. Titel: Fasadsten i Stockholm – en geologisk vandring från Centralstation till Karlaplan. Författare Benno Kathol, Maurits Lindström och Erik Sturkell.

Geologiskt forum nr 118

INNEHÅLL

 • Ännu ett jubileum. Jeanette Bergman Weihed.
 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvavfall kan fånga in koldioxid. Jeanette Bergman Weihed.
 • Nomineringar önskas
 • Moränryggarna vid Högbo bruk. Hugo Minell.
 • Vad är det egentligen för märkvärdigt med guld? Robert Lilljequist.
 • Föreningens årsmöte och SGV. Emma Rehnström.
 • Geologiska föreningens tidskrift GFF 151 år! Magnus Hellqvist.
 • Det stormar i svensk kvartärgeologi. Helena Alexanderson.
 • Arsenik – gift och mineralogiskt diversifierad naturlig byggsten. Per Nysten.
 • Geologi är stort på vårmöte om renare mark. Magnus Hellqvist.
 • Michael Bassett – in memoriam. Lars Holmer, Leonid Popov, Mansoureh Ghobadi Pour, Jan Ove R. Ebbestad, Vivianne Berg-Madsen, John S. Peel, Graham Budd.
 • På gång
 • Märkliga miniatyrdjur en del av evolutionen. Jeanette Bergman Weihed.
 • Boka in redan nu!
 • Tips!

Geologiskt forum nr 117

INNEHÅLL

 • Mer geovetenskaplig kunskap behövs. Jeanette Bergman Weihed.
 • Behov av kunskap om sekundära resurser. Jeanette Bergman Weihed.
 • Svampar äter olja i Ytterby gruva. Jeanette Bergman Weihed.
 • Ett resurscentrum för geografi och geovetenskaper behövs. Arbetsgruppen geo i gymnasieskolan.
 • Platåbergens variationsrika landskap skapat av tiden. Anna Bergengren.
 • Litium – ett litet grundämne med stor betydelse. Per Nysten.
 • Hedins första stuff. Dan Holtstam.
 • Arsenik- och sulfidförande berggrund i Mälardalen – svenskt geologiskt vårmöte 2023
 • På gång
 • Romantips. Jeanette Bergman Weihed.
 • Missa inte
 • Världens äldsta dna. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 116

INNEHÅLL

 • Dags att summera. Jeanette Bergman Weihed.
 • Spara datumet 11–12 maj 2023. Emma Rehnström.
 • Ny medlemsstruktur och medlemsavgift. Emma Rehnström.
 • Fagradalsfjall igår, Meradalir idag. Erik Sturkell.
 • Glimtar från Fagradalsfjalls djupaste delar. Jeanette Bergman Weihed.
 • Nytt initiativ om att lyfta globalt viktiga geologiska platser. Sven Lundqvist.
 • Skåne och drakar lockar till lärande om geologi. Kaarina Ringstad.
 • Prisade geologer. Mathilda Nyzell.
 • Granat: ett mångfacetterat och färgrikt exempel från mineralriket. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
 • Ulf Sturesson in memoriam. Lars Holmer, Jan Ove R. Ebbestad, Vivianne Berg-Madsen, John S. Peel & Graham Budd.
 • In memoriam: AnnMarie Brusewitz. Jörgen Langhof.
 • På gång
 • Ny kartvisare för geologiskt intressanta platser. Jeanette Bergman Weihed.
 • Filmtur i Kirunagruvan. Jeanette Bergman Weihed.
 • Dinosauriefynd i Skåne. Jeanette Bergman Weihed.

Geologiskt forum nr 115

INNEHÅLL

 • Jubilerat och klart. Jeanette Bergman Weihed.
 • Vulkanisk vinter gynnade uppkomsten av dinosaurier
 • Nya fynd av zink, silver och bly i Sala
 • Djupdykning i mineralträsket, Norra Kärr – del 2. Axel Sjöqvist.
 • Fire of Love. Jeanette Bergman Weihed.
 • Geopark Indalsälven. Magnus Hellqvist.
 • ”Det här behöver vi göra oftare!” Pär Weihed.
 • Hjulströmpriset till Mark Johnson. Magnus Hellqvist.
 • På gång
 • Om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken
 • Landhöjning i ny kartvisare
 • Makoto Kato

Geologiskt forum nr 114

INNEHÅLL

 • Tid för geologi. Jeanette Bergman Weihed.
 • Snart jubileumsmöte – glöm inte att anmäla dig!
 • Sällsynta fynd i berggrunden: Norra Kärr – del 1. Axel Sjöqvist.
 • Platåbergens geopark – Sveriges första Unesco-geopark. Magnus Hellqvist.
 • Cronstedt 300 år. Dan Holtstam.
 • Föreningens årsmöte i Lund. Jeanette Bergman Weihed.
 • Kristaller är helt meningslösa. Axel Sjöqvist.
 • Cypern – ett unikt upplyft spridningscentrum. Robert Lilljequist.
 • På gång
 • Forntida heta källor på Öland?
 • Lyssningstips: När ryggrads­djuren klev upp på land. Jeanette Bergman Weihed.
 • Boktips: Otto Zdansky The scientist who discovered Peking Man and explored Chinas’s fossil past. Jeanette Bergman Weihed.
 • Missade du?
 • Geologiska kartor och beskrivningar.

Geologiskt forum nr 113

INNEHÅLL

 • Äntligen kan vi fira jubileum. Jeanette Bergman Weihed.
 • Fossila djurspår från ”fel” tid fick sin lösning
 • Månens yngsta stenar från kinesiska månlandningen
 • Geologiska Föreningen – en vital 150-åring! Jörgen Langhof.
 • Äntligen jubileumsmöte. Jenny Andersson.
 • Världsrekordlokalen Ytterby mot en ny framtid. Erik Jonsson & Magnus Ericsson.
 • Anortosit eller larvikit? Erik Sturkell, Axel Sjöqvist & Joakim Mansfeld.
 • Magnifik bok om Nordenskjöld. Mark Johnson.
 • Som ett skott i labbet. Erik Sturkell & Jens Ormö.
 • På gång
 • Crafoordpriset till Andrew Knoll
 • Dolda svagheter inuti vulkaner kan orsaka kollaps

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑