Geologiskt forum

Geologiskt forum är Geologiska Föreningens populärvetenskapliga tidning och den gavs ut första gången 1994. Geologiskt forum kommer ut med fyra nummer per år: i mars, juni, september och december. Tidningen ingår i Geologiska Föreningens ordinarie medlemskap och som medlem får du förutom den tryckta tidningen också tillgång till vårt digitala arkiv Geologiskt Forum online. Där kan man ladda ned samtliga tidigare nummer av Geologisk forum som pdf-filer.

Bli medlem

Om du inte redan har registrerat dig som medlem i Geologiska Föreningen så kan du göra det själv via vår webbregistrering.

Prenumerera på Geologiskt forum

Man kan också prenumerera på Geologiskt forum utan att vara medlem. Prenumerationsavgiften är då 350 kronor och du får tidningen hemsänd i brevlådan. Digitala Geologiskt forum online ingår inte.

Prenumerationsavgiften gäller för ett år från betalningsdatumet. När prenumerationen är på väg att upphöra får man en påminnelse via epost. En andra påminnelse skickas ut när prenumerationen upphör.

Prenumerationen förnyas omedelbart vid online-betalning via Geologiska Föreningens hemsida. Vid betalning via plusgiro eller bankgiro så förnyas prenumerationen från den dag betalning inkommer till föreningen. Om man förnyar prenumerationen innan den tidigare perioden har löpt ut så förlängs prenumerationen med ytterligare ett år från slutdatumet för den tidigare perioden.

Klicka här för att prenumerera.

Vill du skriva i Geologiskt forum?

Många har publicerat sig i tidningen under årens lopp: forskare, anställda i näringsliv eller organisationer, amatörgeologer med flera.
Tips och idéer om artiklar tas gärna emot. Du är varmt välkommen med ett eget bidrag men hör gärna av dig först. Maila eller ring till redaktören Jeanette Bergman Weihed, tel. 070-372 48 28, 
jeanette@tellurit.se

Annonsera i Geologiskt forum

Annonspris vid ordinarie upplaga 500 ex
Helsida 3000 kr
Halvsida 1500 kr
Kvartssida 1000 kr

Sista dag för att boka och lämna annons är 1 februari (marsnumret), 1 maj (juninumret), 1 juli (septembernumret) och 1 november (decembernumret). För mer utförlig information om storlek, filformat med mera, kontakta redaktören.

Kontakta redaktionen

Om du vill komma i kontakt med redaktören för innehållsfrågor, prenumerationsärenden, annonser eller reklamationer:

Redaktör:
Jeanette Bergman Weihed
Tellurit AB
Rutviksreveln 55A
975 96 Luleå
jeanette@tellurit.se
tel. 070-372 48 28

Du kan också kontakta föreningen på info@geologiskaforeningen.se om du har andra frågor.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑