Jubileumsmötet skjuts upp ett år

Organisationskommittén för Geologiska Föreningens 150-årsjubileumskonferens tog vid sitt möte 2021-04-16 beslutet att skjuta upp mötet. Även om detta beslut var svårt att ta, speglar det den nuvarande pandemisituationen och det faktum att vi i detta skede inte vet hur situationen kommer att se ut i augusti. Beslutet att skjuta upp, och inte genomföra ett digitalt möte, baseras på det faktum att många medlemmar har meddelat att de hellre vill träffas vid ett senare tillfälle i verkliga livet än i ännu ett digitalt Zoom- eller Teams-möte. Organisationskommittén delar denna uppfattning. Continue reading ”Jubileumsmötet skjuts upp ett år”

Den tryckta GFF-volymen 143:1 är försenad

Kära prenumeranter av den tryckta versionen av GFF! Den första volymen i år, volym 143: 1, är mycket försenad i distributionen till alla prenumeranter av flera olika anledning.

Jag ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer att få den så snart som möjligt.

Redaktör, Magnus Hellqvist

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑