Jubileumsmötet skjuts upp ett år

Organisationskommittén för Geologiska Föreningens 150-årsjubileumskonferens tog vid sitt möte 2021-04-16 beslutet att skjuta upp mötet. Även om detta beslut var svårt att ta, speglar det den nuvarande pandemisituationen och det faktum att vi i detta skede inte vet hur situationen kommer att se ut i augusti. Beslutet att skjuta upp, och inte genomföra ett digitalt möte, baseras på det faktum att många medlemmar har meddelat att de hellre vill träffas vid ett senare tillfälle i verkliga livet än i ännu ett digitalt Zoom- eller Teams-möte. Organisationskommittén delar denna uppfattning.

Därför blev beslutet att skjuta upp mötet ett år och att hålla mötet på samma plats och vid samma tid, men nästa år, dvs. 2022. I grund och botten betyder det att vi kommer att parkera insamlingen av abstrakts fram till nästa år och även processen med registrering kommer att avbrytas och öppnas igen nästa år.

Det är vår ambition att alla geovetare i Sverige ska tycka att det är värt att delta nästa år. Så håll ögonen öppna och förbered dina bidrag så att vi får en fantastisk geovetenskaplig konferens nästa år i Uppsala. Vi i organisationskommittén längtar efter att träffa er alla i verkligheten, i augusti 2022, i Uppsala!

Fram till dess, håll humöret uppe, håll avståndet och gör vad ni kan för att pandemin ska vara över så snart som möjligt!

Vänliga hälsningar,
Organisationskommittén

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑