Årsmöte och exkursion i Lund

Den 26 maj gick föreningens årsmöte av stapeln på Sveriges geologiska undersökning i Lund.

Innan årsmötet fick vi en mycket trevlig visning av domyrkans bergarter och historia, väl guidat av Ulf Sivhed, som tidigare jobbade på SGU.

Efter själva årsmötet bjöds vi på ett spännande föredrag om hårdrocksfossil – fossil som fått namn efter hårdrocksmusiker – av Mats E. Eriksson som är professor i berggrundsgeologi vid Lunds universitet.

Val av nya styrelseledamöter klart

Valberedningen, bestående av Karin Högdahl, Richard Gyllencreutz och Erik Sturkell, har nu räknat rösterna. 37 medlemmar deltog i omröstningen. Samtliga röstade JA till de föreslagna kandidaterna.

Valda för 2018–2019 är således Hannes Mattsson (sekreterare), Christian Skovsted (redaktör GFF), Viktor Erlandsson (ledamot) och Linus Brander (skattmästare).

Styrelsen hälsar de nya ledamöterna Hannes och Viktor välkomna och tackar samtidigt den avgående ledamoten Christina för det jobb hon lagt ner.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑