Om oss

Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening med syfte att på olika sätt främja geologi och geovetenskap. Föreningen bildades år 1871, då under namnet Geologiska Föreningen i Stockholm.

Idag har föreningen omkring 400 medlemmar. Dessa är både yrkesverksamma geovetare och personer med ett allmänt intresse för geovetenskapen. Medlemmarna har möjlighet att delta vid föreningens möten och exkursioner på olika teman, och får tillgång till våra tidningar Geologiskt forum och GFF som vardera kommer ut med fyra nummer per år. Föreningen delar också ut priser.

En livskraftig och aktiv geologisk föreningen är viktig för Sverige. Vi är ett relativt litet land i Europa men har stora geologiska resurser, både i form av naturresurser och som kunskapsresurser med geovetare verksamma inom industri, myndigheter, skolor och universitet. Låt oss visa detta utåt.

Läs föreningens stadgar här.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑