Geologiska Föreningens 150-årsjubileum!

Nu tar vi nya tag och bjuder in till 150-årsjubileum!

Vi firar föreningens första 150 år med ett jubileumsmöte i Uppsala den 17-19 augusti 2022.

Vi har också bestämt att vi ska hålla en exkursion i samband med mötet! Målet blir Bergslagen och datumet den 20 augusti, fler detaljer kommer.

Mer information och det tredje cirkuläret finns här.

Jubileumsmöte i augusti

I år fyller föreningen 150 år och det vill vi fira med ett jubileumsmöte i Uppsala den 17–19 augusti. Förhoppningen är att samla så många som möjligt av de geovetare som är verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi.

Läs mer om mötet på den engelska sidan. Där finns också det andra cirkuläret att ladda ner.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑