Geologiska Föreningens 150-årsjubileum!

Nu tar vi nya tag och bjuder in till 150-årsjubileum!

Vi firar föreningens första 150 år med ett jubileumsmöte i Uppsala den 17-19 augusti 2022.

Vi har också bestämt att vi ska hålla en exkursion i samband med mötet! Målet blir Bergslagen och datumet den 20 augusti, fler detaljer kommer.

Mer information och det tredje cirkuläret finns här.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑