Årsmöte och Vårmöte

Så fantastiskt roligt att träffa så många medlemmar och kollegor till 2-dagars geologimöte i Stockholm! Vi höll årsmöte den 11 maj och ny styrelse för 2024 valdes. Efter följde en fullspäckad dag med föredrag på olika aspekter av den Arsenik- och sulfidförande berggrunden i Mälardalen, som vad temat för mötet. Eftermiddagen avslutades med en livlig paneldebatt där många ur publiken också deltog, precis som tanken var. Ungefär 60 personer deltog under dagen. På kvällen hölls en informell middag. Fredagen den 12 maj hölls i exkursion i Arlandatrakten. Exkursionen leddes av Jenny Andersson (SGU), Mattias Göransson (SGU), Per Nysten (SGU) och Iwona Klonowska (Uppsala Universitet) och vi besökte fyra mycket olika och mycket intressanta lokaler.

Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Den 10–12 januari nästa år (2024) har vi glädjen och äran att bjuda in till Nordiskt Geologiskt Vintermöte på Svenska Mässan i Göteborg!

Redan nu bjuder vi in till att föreslå specialsessioner under mötet, eller kanske är du en aktör som skulle vilja ha tillgång till en lokal under mötet?

Kontakta Thomas Zack för eventuella specialsessioner eller ordförande Emma Rehnström för andra frågor.

Välkomna!

Stefan Andersson till GFF

Vi välkomnar Stefan Andersson som ny biträdande redaktör för GFF.

Han efterträder Magnus Ripa som gjort en stor insats under många år. Tack Magnus!

Stefan fick föreningens Jan Bergströmpris till unga forskare 2016 och vi är väldigt glada för att han vill engagera sig i föreningens arbete genom GFF.

SPARA DATUMET 11-12 MAJ!

Rostande sulfidförande berg kan ge upphov till stora problem! Foto: Karin Högdahl

Vi bjuder in till Årsmöte den 11-12 maj 2023. Mötet kommer att hållas i Stockholm och förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på inbjudna föredragshållare och paneldiskussion. På kvällen den 11 maj kommer vi att hålla en enklare social sammankomst med middag och den 12 maj blir det exkursion i Arlanda-området. Arrangemanget kommer att hållas till självkostnadspris. Välkomna!

Pristagarceremoni 2022

Vi är väldigt glada att också i år meddela att vi kommer att ha en gemensam pristagarceremoni med Geosektionen. Vi kommer att fira Erik Jonsson som är vald till Årets Geolog och Axel Sjöqvist som blivit vald till 2022 års Jan Bergströmpristagare.

Den 4 november på Geologiska Institutionen i Lund kommer det att hållas ett fullspäckat program med mingel, föredrag och middag. Arrangemanget börjar kl. 16.30 och anmälan görs hos Lunds Geologiska Fältklubb.  Där finns också ett mer detaljerat program.

Jan Bergströmpristagare för 2022 utsedd!

Vi har den enorma glädjen att presentera 2022 års vinnare av Jan Bergström Young Scientist Award. En enhällig styrelse valde Axel Sjöqvist för hans viktiga bidrag till förståelsen för bildningen av de säregna bergarterna som innehåller mineraliseringar av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr och för hans utomordentliga förmåga att balansera säkert i en för många kontroversiell debatt runt nyttjandet av geologiska resurser. Stort grattis Axel!

Geologiska Föreningens Hjulströmpris

Vi har nu glädjen att presentera årets Jubileumsfondspritagare!

Geologiska föreningen har beslutat att tilldela föreningens Hjulströmpris inom området sedimentologi till Mark Johnson, docent och universitetslektor inom kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
Mark Johnson har under lång tid studerat och forskat sedimentologi, geomorfologi och bildandet av glaciala avsättningar och glacialhistoria, liksom nutida glaciala processer och varviga sediment. Mark har verkat både nationellt och internationellt och haft många olika studieområden som Minnesota, Wisconsin och Colorado i Nordamerika, södra och sydvästra Skandinavien, liksom i Island.
Mark har drivit och deltagit i många framgångsrika projekt kring vår förståelse glacialgeologi, sedimentologi och geomorfologi som hänger ihop med de glaciala processerna. Det har gett mycket ny och viktig kunskap om dessa processer och bildningar som är oerhört viktiga för förståelsen av både det vi ser i landskapet idag efter tidigare processer, och det som sker idag pågående glaciala processer i exempelvis Island. Mark har även, vid sidan av mycket annat, gett viktiga bidrag och förståelse kring exempelvis händelseförloppet i samband med tappningen av Baltiska issjön.
Mark har bidragit med  många viktiga publikationer med beskrivningar och diskussioner kring sedimentologiska lagerföljder med olika ursprung. I dessa sedimentologiska arbeten lever Mark verkligen upp till Filip Hjulströms ursprungliga idéer och anda kring hur sediment tas upp, transporteras och avsätts i olika processer.
Mark har länge varit en drivande kvartärgeologisk kraft vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, meden inneburit många års verksamhet inom forskning och undervisning. Det har inneburit många exkursioner och fältarbeten med både studenter och kollegor. Mark är även känd för hela geologsverige i sitt arbete och forskning, liksom även känd för engagemang i olika sammanhang, exempelvis som ordförande för Geologiska föreningen.
Mark Johnson är en framstående kvartärgeolog, sedimentolog och geomorfolog, som fått stort nationellt och internationellt genomslag för sin forskning. Han är genom detta en mycket värdig mottagare av Hjulströmpriset och bärare av den mycket viktiga traditionen av Filip Hjulströms idéer och forskning.
Prisutdelningen sker i Uppsala i samband med Geologiska föreningens 150-års jubileumsmöte 17 till 18 augusti.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑