Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Den 10-12 januari 2024 har vi glädjen och äran att bjuda in till Nordiskt Geologiskt Vintermöte i Svenska Mässan i Göteborg!

Redan nu bjuder vi in till att föreslå specialsessioner under mötet eller kanske tillhör du en aktör som skulle vilja ha tillgång till en lokal under mötet?

Kontakta Thomas Zack för eventuella specialsessioner på thomas.zack@gu.se

eller ordförande Emma Rehnström på ordf@geologiskaforeningen.se för andra frågor.

Välkomna!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑