Föreningens årsmöte 2020

På grund av den rådande pandemin har Geologiska Föreningens styrelse beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till en senare tidpunkt under året. Ett nytt datum kommer att meddelas här och genom e-brev till medlemmarna.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑