Uppdatering jubileumsmöte

Organisationskommittén övervakar noggrant pandemins utveckling. Även om vi har en stark vilja och ambition att anordna ett fysiskt möte i Uppsala i augusti måste vi uppfylla rekommendationerna från myndigheterna. Baserat på den nuvarande situationen har vi fattat följande beslut:

I mitten av april kommer ett slutgiltigt beslut att fattas om vi ska hålla mötet eller inte. Om pandemisituationen inte tillåter ett fysiskt möte skjuter vi upp mötet och beslutar om nya datum för att kunna genomföra mötet fysiskt möte i Uppsala. Om denna tråkiga situation skulle uppstå kommer vi att meddela nya datum så snart som möjligt.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑