Delay on printed GFF 143:4!

Dear subscriber of printed GFF journal!

The last printed version of GFF 2021, volume 143:4, has been very delayed in production and delivery. Partly due to disease among key persons at the publisher of the printed and online version of GFF, Taylor & Francis. I apologize for the delay and hope this is not to any inconvenience for any subscriber.

Yours sincerely

Magnus Hellqvist, editor in chief

Virtuell specialvolym av GFF

GFF har under en följd av år publicerat speciella temanummer där alla artiklar berör ett gemensamt ämne eller metod. Nu under juni 2018 har GFF publicerat tidskriftens första virtuella specialvolym. Det innebär att vi har samlat ett antal artiklar som tidigare publicerats i olika nummer av tidskriften men som hör ihop tematiskt. Alla dessa artiklar görs tillgängliga för alla utan kostnad under resten av 2018.

I det här fallet handlar det om artiklar där författarna använt analyser av stabila kolisotoper (kol-12 och kol-13) för att studera stratigrafiska samband mellan bergarter från ordovicium och silur. Den relativa halten av dessa kolistoper speglar jordens klimat, och därför kan man använda dem för att visa vilka bergarter som bildats under olika tidsintervall. På det här viset försöker vi och vårt förlag, Taylor & Francis, visa fram en av tidskriftens starkaste sidor.

Du hittar det virtuella numret här.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑