Magnus Hellqvist ny redaktör för GFF

Fyllnadsvalet av redaktör för GFF är nu avslutat och röstsedlarna är räknade. Av de inkomna 50 rösterna svarade 48 ja och 2 avstod. Därmed är vi glada att konstatera att Magnus Hellqvist valts till ny redaktör. Han tillträder från årsskiftet.

Magnus är kvartärgeolog och disputerade i detta ämne 1999 vid Uppsala universitet. Han har därefter jobbat på SGU och vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet. Sedan snart två år är han anställd på konsultfirman Geoveta AB där han jobbar med bl.a. geologi, miljö, geoteknik, riskanalys samt jord- och vattenfrågor.

En utförligare presentation av Magnus kommer i Geologiskt forum nr 104.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑