Pristagarceremoni 2022

Vi är väldigt glada att också i år meddela att vi kommer att ha en gemensam pristagarceremoni med Geosektionen. Vi kommer att fira Erik Jonsson som är vald till Årets Geolog och Axel Sjöqvist som blivit vald till 2022 års Jan Bergströmpristagare.

Den 4 november på Geologiska Institutionen i Lund kommer det att hållas ett fullspäckat program med mingel, föredrag och middag. Arrangemanget börjar kl. 16.30 och anmälan görs hos Lunds Geologiska Fältklubb.  Där finns också ett mer detaljerat program.

Jan Bergströmpristagare för 2022 utsedd!

Vi har den enorma glädjen att presentera 2022 års vinnare av Jan Bergström Young Scientist Award. En enhällig styrelse valde Axel Sjöqvist för hans viktiga bidrag till förståelsen för bildningen av de säregna bergarterna som innehåller mineraliseringar av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr och för hans utomordentliga förmåga att balansera säkert i en för många kontroversiell debatt runt nyttjandet av geologiska resurser. Stort grattis Axel!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑