Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Över 530 geovetare från hela Norden träffades under tre dagar i början av januari i Göteborg.

Vi tackar alla deltagare, presentatörer, utställare och sponsorer, samt Svenska Mässan och Meetx för att ni bidrog till ett fantastiskt möte!

Nästa Nordiska Geologiska Vintermöte hålls i januari 2026 i Åbo/ Turku i Finland.

Nordic Geoscientist Award 2024

Nordic Geoscientist Award 2024

delades ut på det Nordiska Geologiska Vintermötet i Göteborg.

Jan Mangerud, Bergen Universitet, fick priset för sitt mycket mångåriga bidrag till den kvartärgeologiska forskningen och sin omfattande och uppskattade förmedling.

Grattis Jan!

Årsmöte och Vårmöte

Så fantastiskt roligt att träffa så många medlemmar och kollegor till 2-dagars geologimöte i Stockholm! Vi höll årsmöte den 11 maj och ny styrelse för 2024 valdes. Efter följde en fullspäckad dag med föredrag på olika aspekter av den Arsenik- och sulfidförande berggrunden i Mälardalen, som vad temat för mötet. Eftermiddagen avslutades med en livlig paneldebatt där många ur publiken också deltog, precis som tanken var. Ungefär 60 personer deltog under dagen. På kvällen hölls en informell middag. Fredagen den 12 maj hölls i exkursion i Arlandatrakten. Exkursionen leddes av Jenny Andersson (SGU), Mattias Göransson (SGU), Per Nysten (SGU) och Iwona Klonowska (Uppsala Universitet) och vi besökte fyra mycket olika och mycket intressanta lokaler.

Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Den 10–12 januari nästa år (2024) har vi glädjen och äran att bjuda in till Nordiskt Geologiskt Vintermöte på Svenska Mässan i Göteborg!

Redan nu bjuder vi in till att föreslå specialsessioner under mötet, eller kanske är du en aktör som skulle vilja ha tillgång till en lokal under mötet?

Kontakta Thomas Zack för eventuella specialsessioner eller ordförande Emma Rehnström för andra frågor.

Välkomna!

Stefan Andersson till GFF

Vi välkomnar Stefan Andersson som ny biträdande redaktör för GFF.

Han efterträder Magnus Ripa som gjort en stor insats under många år. Tack Magnus!

Stefan fick föreningens Jan Bergströmpris till unga forskare 2016 och vi är väldigt glada för att han vill engagera sig i föreningens arbete genom GFF.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑