Årsmöte och Vårmöte

Så fantastiskt roligt att träffa så många medlemmar och kollegor till 2-dagars geologimöte i Stockholm! Vi höll årsmöte den 11 maj och ny styrelse för 2024 valdes. Efter följde en fullspäckad dag med föredrag på olika aspekter av den Arsenik- och sulfidförande berggrunden i Mälardalen, som vad temat för mötet. Eftermiddagen avslutades med en livlig paneldebatt där många ur publiken också deltog, precis som tanken var. Ungefär 60 personer deltog under dagen. På kvällen hölls en informell middag. Fredagen den 12 maj hölls i exkursion i Arlandatrakten. Exkursionen leddes av Jenny Andersson (SGU), Mattias Göransson (SGU), Per Nysten (SGU) och Iwona Klonowska (Uppsala Universitet) och vi besökte fyra mycket olika och mycket intressanta lokaler.

Årsmöte och Vårmöte!

Nu öppnar vi anmälan till föreningens årsmöte och i samband med det blir det premiär för Svenskt Geologiskt Årsmöte! Temat är Arsenik- och Sulfidförande berggrund i Mälardalen och vi förväntar oss stort intresse och uppslutning. Klicka in på sidan här för mer info och program!

Hoppas vi ses!

Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Den 10-12 januari 2024 har vi glädjen och äran att bjuda in till Nordiskt Geologiskt Vintermöte i Svenska Mässan i Göteborg!

Redan nu bjuder vi in till att föreslå specialsessioner under mötet eller kanske tillhör du en aktör som skulle vilja ha tillgång till en lokal under mötet?

Kontakta Thomas Zack för eventuella specialsessioner på thomas.zack@gu.se

eller ordförande Emma Rehnström på ordf@geologiskaforeningen.se för andra frågor.

Välkomna!

Stefan Andersson till GFF

Vi välkomnar Stefan Andersson som ny biträdande redaktör för GFF.

Han efterträder Magnus Ripa som gjort en stor insats under många år. Tack Magnus!

Stefan fick föreningens Jan Bergströmpris till unga forskare 2016 och vi är väldigt glada för att han vill engagera sig i föreningens arbete genom GFF.

SPARA DATUMET 11-12 MAJ!

Rostande sulfidförande berg kan ge upphov till stora problem! Foto: Karin Högdahl

Vi bjuder in till Årsmöte den 11-12 maj 2023. Mötet kommer att hållas i Stockholm och förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på inbjudna föredragshållare och paneldiskussion. På kvällen den 11 maj kommer vi att hålla en enklare social sammankomst med middag och den 12 maj blir det exkursion i Arlanda-området. Arrangemanget kommer att hållas till självkostnadspris. Välkomna!

Geologiskt forum 116

Nu bör senaste numret av Geologiskt forum, nummer 116, ha nått alla medlemmar och prenumeranter. Vi från föreningen vill med det önska er alla en God jul och ett Gott nytt år! Du som är medlem kan läsa numret digitalt här.

Pristagarceremoni 2022

Vi är väldigt glada att också i år meddela att vi kommer att ha en gemensam pristagarceremoni med Geosektionen. Vi kommer att fira Erik Jonsson som är vald till Årets Geolog och Axel Sjöqvist som blivit vald till 2022 års Jan Bergströmpristagare.

Den 4 november på Geologiska Institutionen i Lund kommer det att hållas ett fullspäckat program med mingel, föredrag och middag. Arrangemanget börjar kl. 16.30 och anmälan görs hos Lunds Geologiska Fältklubb.  Där finns också ett mer detaljerat program.

Jan Bergströmpristagare för 2022 utsedd!

Vi har den enorma glädjen att presentera 2022 års vinnare av Jan Bergström Young Scientist Award. En enhällig styrelse valde Axel Sjöqvist för hans viktiga bidrag till förståelsen för bildningen av de säregna bergarterna som innehåller mineraliseringar av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr och för hans utomordentliga förmåga att balansera säkert i en för många kontroversiell debatt runt nyttjandet av geologiska resurser. Stort grattis Axel!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑