Jubileumsmötet skjuts upp ett år

Organisationskommittén för Geologiska Föreningens 150-årsjubileumskonferens tog vid sitt möte 2021-04-16 beslutet att skjuta upp mötet. Även om detta beslut var svårt att ta, speglar det den nuvarande pandemisituationen och det faktum att vi i detta skede inte vet hur situationen kommer att se ut i augusti. Beslutet att skjuta upp, och inte genomföra ett digitalt möte, baseras på det faktum att många medlemmar har meddelat att de hellre vill träffas vid ett senare tillfälle i verkliga livet än i ännu ett digitalt Zoom- eller Teams-möte. Organisationskommittén delar denna uppfattning. Continue reading ”Jubileumsmötet skjuts upp ett år”

Den tryckta GFF-volymen 143:1 är försenad

Kära prenumeranter av den tryckta versionen av GFF! Den första volymen i år, volym 143: 1, är mycket försenad i distributionen till alla prenumeranter av flera olika anledning.

Jag ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer att få den så snart som möjligt.

Redaktör, Magnus Hellqvist

Uppdatering jubileumsmöte

Organisationskommittén övervakar noggrant pandemins utveckling. Även om vi har en stark vilja och ambition att anordna ett fysiskt möte i Uppsala i augusti måste vi uppfylla rekommendationerna från myndigheterna. Baserat på den nuvarande situationen har vi fattat följande beslut:

I mitten av april kommer ett slutgiltigt beslut att fattas om vi ska hålla mötet eller inte. Om pandemisituationen inte tillåter ett fysiskt möte skjuter vi upp mötet och beslutar om nya datum för att kunna genomföra mötet fysiskt möte i Uppsala. Om denna tråkiga situation skulle uppstå kommer vi att meddela nya datum så snart som möjligt.

35:e Geologiska vintermötet på Island

I januari 2022 kommer Island att vara värd för det 35:e Nordiska geologiska vintermötet i Reykjavík.

Förberedelserna inför mötet pågår. På grund av situationen med covid-19 är det dock osäkert hur världen kommer att se ut 2022, men planen är att ha ett fysiskt möte på plats 5–7 januari. Plan B är att ordna ett online-möte. Det slutliga beslutet kommer att fattas i maj eller juni 2021.

Ett första cirkulär kommer att skickas ut i februari 2021, och ytterligare information kommer också att läggas ut här på föreningens webbplats.

Äntligen ny webbplats

Som du ser har vi lanserat en ny webbplats idag. Tekniken bakom är ny och det gör arbetet med att underhålla och uppdatera webbplatsen enklare. Fler personer kan också skriva inlägg på sidan vilket vi hoppas ska leda till att webbplatsen blir mer levande.

Förhoppningsvis tycker också du som använder den att webbplatsen blivit mer överskådlig. Om du hittar något som blivit fel, eller tycker att något saknas, eller om du inte kan logga in så hör av dig till info@geologiskaforeningen.se.

Geologiskt forum nr 107

Nu kommer snart Geologiskt forum nr 107 hem till medlemmarnas brevlådor. Detta nummer produceras i samarbete med föreningen Geologins Dag. Du som är medlem i föreningen kan som vanligt ladda ner tidningen här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

Föreningens årsmöte 2020

På grund av den rådande pandemin har Geologiska Föreningens styrelse beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till en senare tidpunkt under året. Ett nytt datum kommer att meddelas här och genom e-brev till medlemmarna.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑