35:e Geologiska vintermötet på Island

I januari 2022 kommer Island att vara värd för det 35:e Nordiska geologiska vintermötet i Reykjavík.

Förberedelserna inför mötet pågår. På grund av situationen med covid-19 är det dock osäkert hur världen kommer att se ut 2022, men planen är att ha ett fysiskt möte på plats 5–7 januari. Plan B är att ordna ett online-möte. Det slutliga beslutet kommer att fattas i maj eller juni 2021.

Ett första cirkulär kommer att skickas ut i februari 2021, och ytterligare information kommer också att läggas ut här på föreningens webbplats.

Äntligen ny webbplats

Som du ser har vi lanserat en ny webbplats idag. Tekniken bakom är ny och det gör arbetet med att underhålla och uppdatera webbplatsen enklare. Fler personer kan också skriva inlägg på sidan vilket vi hoppas ska leda till att webbplatsen blir mer levande.

Förhoppningsvis tycker också du som använder den att webbplatsen blivit mer överskådlig. Om du hittar något som blivit fel, eller tycker att något saknas, eller om du inte kan logga in så hör av dig till info@geologiskaforeningen.se.

Geologiskt forum nr 107

Nu kommer snart Geologiskt forum nr 107 hem till medlemmarnas brevlådor. Detta nummer produceras i samarbete med föreningen Geologins Dag. Du som är medlem i föreningen kan som vanligt ladda ner tidningen här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

Föreningens årsmöte 2020

På grund av den rådande pandemin har Geologiska Föreningens styrelse beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till en senare tidpunkt under året. Ett nytt datum kommer att meddelas här och genom e-brev till medlemmarna.

Nytt nummer av Geologiskt forum

Ett nytt nummer av Geologiskt forum, nr 105, är nu på gång och distribueras i nästa vecka till alla medlemmar och prenumeranter. Du som är medlem kan redan nu ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

Sommar

Sommarens nummer av Geologiskt forum distribuerades strax före midsommar till alla medlemmar och prenumeranter. Du som är medlem kan nu också ladda ner numret här på hemsidan.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑