Geologiskt forum nr 108

Nu bör alla medlemmar och prenumeranter ha fått nummer 108 av Geologiskt forum hem i brevlådan. Tidningen ligger också uppladdad här på webbplatsen ifall du vill läsa digitalt.

Då vill vi passa på att önska god jul och gott nytt år från föreningen! Och så hoppas vi på att nästa år ska bli mer som vanligt.

35:e Geologiska vintermötet på Island

I januari 2022 kommer Island att vara värd för det 35:e Nordiska geologiska vintermötet i Reykjavík.

Förberedelserna inför mötet pågår. På grund av situationen med covid-19 är det dock osäkert hur världen kommer att se ut 2022, men planen är att ha ett fysiskt möte på plats 5–7 januari. Plan B är att ordna ett online-möte. Det slutliga beslutet kommer att fattas i maj eller juni 2021.

Ett första cirkulär kommer att skickas ut i februari 2021, och ytterligare information kommer också att läggas ut här på föreningens webbplats.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑