35:e Geologiska vintermötet på Island

I januari 2022 kommer Island att vara värd för det 35:e Nordiska geologiska vintermötet i Reykjavík.

Förberedelserna inför mötet pågår. På grund av situationen med covid-19 är det dock osäkert hur världen kommer att se ut 2022, men planen är att ha ett fysiskt möte på plats 5–7 januari. Plan B är att ordna ett online-möte. Det slutliga beslutet kommer att fattas i maj eller juni 2021.

Ett första cirkulär kommer att skickas ut i februari 2021, och ytterligare information kommer också att läggas ut här på föreningens webbplats.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑