Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Över 530 geovetare från hela Norden träffades under tre dagar i början av januari i Göteborg.

Vi tackar alla deltagare, presentatörer, utställare och sponsorer, samt Svenska Mässan och Meetx för att ni bidrog till ett fantastiskt möte!

Nästa Nordiska Geologiska Vintermöte hålls i januari 2026 i Åbo/ Turku i Finland.

Nordic Geoscientist Award 2024

Nordic Geoscientist Award 2024

delades ut på det Nordiska Geologiska Vintermötet i Göteborg.

Jan Mangerud, Bergen Universitet, fick priset för sitt mycket mångåriga bidrag till den kvartärgeologiska forskningen och sin omfattande och uppskattade förmedling.

Grattis Jan!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑