Geologiskt forum 116

Nu bör senaste numret av Geologiskt forum, nummer 116, ha nått alla medlemmar och prenumeranter. Vi från föreningen vill med det önska er alla en God jul och ett Gott nytt år! Du som är medlem kan läsa numret digitalt här.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑