Årsmöte och Vårmöte

Så fantastiskt roligt att träffa så många medlemmar och kollegor till 2-dagars geologimöte i Stockholm! Vi höll årsmöte den 11 maj och ny styrelse för 2024 valdes. Efter följde en fullspäckad dag med föredrag på olika aspekter av den Arsenik- och sulfidförande berggrunden i Mälardalen, som vad temat för mötet. Eftermiddagen avslutades med en livlig paneldebatt där många ur publiken också deltog, precis som tanken var. Ungefär 60 personer deltog under dagen. På kvällen hölls en informell middag. Fredagen den 12 maj hölls i exkursion i Arlandatrakten. Exkursionen leddes av Jenny Andersson (SGU), Mattias Göransson (SGU), Per Nysten (SGU) och Iwona Klonowska (Uppsala Universitet) och vi besökte fyra mycket olika och mycket intressanta lokaler.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑