Nordiska Geologiska Vintermötet 2024

Den 10–12 januari nästa år (2024) har vi glädjen och äran att bjuda in till Nordiskt Geologiskt Vintermöte på Svenska Mässan i Göteborg!

Redan nu bjuder vi in till att föreslå specialsessioner under mötet, eller kanske är du en aktör som skulle vilja ha tillgång till en lokal under mötet?

Kontakta Thomas Zack för eventuella specialsessioner eller ordförande Emma Rehnström för andra frågor.

Välkomna!

Stefan Andersson till GFF

Vi välkomnar Stefan Andersson som ny biträdande redaktör för GFF.

Han efterträder Magnus Ripa som gjort en stor insats under många år. Tack Magnus!

Stefan fick föreningens Jan Bergströmpris till unga forskare 2016 och vi är väldigt glada för att han vill engagera sig i föreningens arbete genom GFF.

SPARA DATUMET 11-12 MAJ!

Rostande sulfidförande berg kan ge upphov till stora problem! Foto: Karin Högdahl

Vi bjuder in till Årsmöte den 11-12 maj 2023. Mötet kommer att hållas i Stockholm och förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att bjuda på inbjudna föredragshållare och paneldiskussion. På kvällen den 11 maj kommer vi att hålla en enklare social sammankomst med middag och den 12 maj blir det exkursion i Arlanda-området. Arrangemanget kommer att hållas till självkostnadspris. Välkomna!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑