Erik Sturkell tilldelas Geologiska Föreningens Hiärnepris 2020

Geologiska Föreningens Hiärnepris för betydande populärvetenskaplig verksamhet inom det geovetenskapliga området tilldelas år 2020 Erik Sturkell.

Erik är professor i geofysik vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. I Göteborgs universitetstidning sciencefacultymaganzine.se sägs att ”det är lätt att smittas av Erik. Av entusiasmen. Berättarglädjen. Vänligheten. Att bli överväldigad av de omfattande kunskaperna i geologi”.

Entusiasmen och berättarglädjen har bland annat tagit sig i uttryck som en omfattande populärvetenskaplig aktivitet i såväl skriven media som radio och tv där Erik på ett förtjänstfullt sätt populariserat geologin och geofysiken. Redan i sin avhandling visade Erik denna ådra då han illustrerade meteoritnedslaget i Lockne i en humoristiskt återgiven seriestripp med typiska ljud från nedslaget i pratbubblor!

Sedan dess har Erik medverkat i otaliga sammanhang för att popularisera vulkanologin som ligger honom varmt om hjärtat. Han har varit en flitig gäst i Sveriges radios morgonpass där han på ett passionerat sätt förklarat hur vulkaner fungerar och hur meteoritimpakter påverkat jorden.

Han är känd för många för sitt levande sätt att beskriva geologer på film och med för sitt sätta att statistiskt beskriva huruvida dessa geologer räknas som onda eller goda i filmerna, detta har bland annat beskrivits i Geologiska Föreningens populärvetenskapliga tidskrift Geologiskt Forum. Ett annat exempel på Eriks utåtriktade aktiviteter är den exkursionsguide om fasadstenar i göteborgska byggnader från 1790 till 1944 som Erik sammanställt tillsammans med kollegor i Göteborg.

Tillsammans gör detta Erik till en värdig vinnare av Geologiska Föreningens Hiärnepris 2020.

Vid prisutdelningsceremonin i Uppsala den 11 november kommer Erik att hålla föredrag. Mer information om detta kommer lite längre fram.

One thought on “Erik Sturkell tilldelas Geologiska Föreningens Hiärnepris 2020

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑