Geologiskt forum 116

Nu bör senaste numret av Geologiskt forum, nummer 116, ha nått alla medlemmar och prenumeranter. Vi från föreningen vill med det önska er alla en God jul och ett Gott nytt år! Du som är medlem kan läsa numret digitalt här.

Jubileumsmötet skjuts upp ett år

Organisationskommittén för Geologiska Föreningens 150-årsjubileumskonferens tog vid sitt möte 2021-04-16 beslutet att skjuta upp mötet. Även om detta beslut var svårt att ta, speglar det den nuvarande pandemisituationen och det faktum att vi i detta skede inte vet hur situationen kommer att se ut i augusti. Beslutet att skjuta upp, och inte genomföra ett digitalt möte, baseras på det faktum att många medlemmar har meddelat att de hellre vill träffas vid ett senare tillfälle i verkliga livet än i ännu ett digitalt Zoom- eller Teams-möte. Organisationskommittén delar denna uppfattning. Continue reading “Jubileumsmötet skjuts upp ett år”

Den tryckta GFF-volymen 143:1 är försenad

Kära prenumeranter av den tryckta versionen av GFF! Den första volymen i år, volym 143: 1, är mycket försenad i distributionen till alla prenumeranter av flera olika anledning.

Jag ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer att få den så snart som möjligt.

Redaktör, Magnus Hellqvist

Uppdatering jubileumsmöte

Organisationskommittén övervakar noggrant pandemins utveckling. Även om vi har en stark vilja och ambition att anordna ett fysiskt möte i Uppsala i augusti måste vi uppfylla rekommendationerna från myndigheterna. Baserat på den nuvarande situationen har vi fattat följande beslut:

I mitten av april kommer ett slutgiltigt beslut att fattas om vi ska hålla mötet eller inte. Om pandemisituationen inte tillåter ett fysiskt möte skjuter vi upp mötet och beslutar om nya datum för att kunna genomföra mötet fysiskt möte i Uppsala. Om denna tråkiga situation skulle uppstå kommer vi att meddela nya datum så snart som möjligt.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑