Jubileumsmöte i augusti

I år fyller föreningen 150 år och det vill vi fira med ett jubileumsmöte i Uppsala den 17–19 augusti. Förhoppningen är att samla så många som möjligt av de geovetare som är verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi.

Läs mer om mötet på den engelska sidan. Där finns också det andra cirkuläret att ladda ner.

Geologiskt forum nr 108

Nu bör alla medlemmar och prenumeranter ha fått nummer 108 av Geologiskt forum hem i brevlådan. Tidningen ligger också uppladdad här på webbplatsen ifall du vill läsa digitalt.

Då vill vi passa på att önska god jul och gott nytt år från föreningen! Och så hoppas vi på att nästa år ska bli mer som vanligt.

35:e Geologiska vintermötet på Island

I januari 2022 kommer Island att vara värd för det 35:e Nordiska geologiska vintermötet i Reykjavík.

Förberedelserna inför mötet pågår. På grund av situationen med covid-19 är det dock osäkert hur världen kommer att se ut 2022, men planen är att ha ett fysiskt möte på plats 5–7 januari. Plan B är att ordna ett online-möte. Det slutliga beslutet kommer att fattas i maj eller juni 2021.

Ett första cirkulär kommer att skickas ut i februari 2021, och ytterligare information kommer också att läggas ut här på föreningens webbplats.

Geologins Dag på lördag 12 september

På lördag infaller Geologins Dag. Gå en geologisk tipspromenad runt Naturhistoriska riksmuseet i Frescati, ta en grott-tur på Kullaberg, besök LKAB:s geologiavdelning i Kiruna eller titta på stenkol på gruvmuseet i Nyvång. Det finns dessutom ytterligare en mängd arrangemang i nästan hela Sverige.

Flera digitala arrangemang finns också att ta del av, en del av dem redan nu.

Gå in på geologinsdag.nu och se efter vad just du vill göra på lördag.

Äntligen ny webbplats

Som du ser har vi lanserat en ny webbplats idag. Tekniken bakom är ny och det gör arbetet med att underhålla och uppdatera webbplatsen enklare. Fler personer kan också skriva inlägg på sidan vilket vi hoppas ska leda till att webbplatsen blir mer levande.

Förhoppningsvis tycker också du som använder den att webbplatsen blivit mer överskådlig. Om du hittar något som blivit fel, eller tycker att något saknas, eller om du inte kan logga in så hör av dig till info@geologiskaforeningen.se.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑