Graham Budd tilldelas Geologiska Föreningens Nathorstpris

Geologiska Föreningen har beslutat att tilldela föreningens Nathorstpris inom områdena paleozoologi, paleobotanik och mikropaleontologi till Graham Budd, professor i paleobiologi vid Uppsala universitet.

Graham Budds forskning har till stor del tagit i avstamp i studier av fossilförande lagerföljder avsatta under sen neoproterozoikum (ediacaran) och tidig paleozoikum (kambrium) – ett viktigt tidsintervall för utvecklingen av komplext, flercelligt liv på Jorden.

Vid sidan om flera stora bidrag till vår förståelse av evertebraternas evolution och fylogenetiska indelning har Graham Budd dessutom analyserat klassiska morfologiska och anatomiska problem hos leddjuren. Bland Graham Budds gedigna publikationslista finns många bidrag i ledande vetenskapliga tidskrifter inom ämnet, ofta med Graham Budd som ensamförfattare eller som förste författare.

Vid sidan av de vetenskapliga meriterna har Graham Budd varit drivande i att ordna geologiska exkursioner för studenter till geologiska nyckelområden i Storbritannien. Här har paleontologiska lokaler varvats med klassiska lokaler inom stratigrafi, strukturgeologi och regionalgeologi för att ge en geologisk helhetsbild.

Graham Budd sällar sig således till den skara paleontologer vars geologiska bredd och intresse är betydligt större än den som märks i den publikationslista som i sig är imponerande. Han är därmed en ytterst värdig mottagare av Nathorstpriset.

Prisutdelningsceremonin äger rum i Uppsala den 11 november.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑