Sanna Alwmark får föreningens Jan Bergströmpris

Geologiska Föreningen har beslutat att tilldela årets Jan Bergströmpris för yngre lovande forskare inom geovetenskaper till Sanna Alwmark, post-doktor i berggrundsgeologi vid Lunds universitet.

Sanna har redan under doktorandperioden utmärkt sig som forskare på nedslagskratrar, både i Sverige och internationellt. Bland hennes bidrag till svensk geologi finns vetenskapliga publikationer om Siljan och Mien, och aktivt deltagande i arbetet med att bekräfta två nya nedslagskratrar i Sverige: Hummeln och Målingen. Sannas expertis inom nedslagskratrar attraherar intresse från allmänheten och hon ställer regelbundet upp på olika typer av populärvetenskapliga presentationer.

Hennes forskning är för närvarande starkt fokuserad på Mars och hon deltar i arbetet med NASAs Perseverance-uppdrag. Hon är därmed knuten till ett av den planetära geologins mest högprofilerade projekt.

Förutom att delta i den vetenskapliga utformningen av Perseverance-uppdraget så bidrar hon till den dagliga driften av projektet i sin roll som Targeting Scientist eller Science Payload Uplink Lead för Mastcam-Z. Deltagandet etablerar henne som en planetär geolog med forskningsprojekt i den absoluta spjutspetsen för den geologiska utvecklingen av Mars och det tidiga solsystemet.

Sanna Alwmark är en skicklig ung forskare som med en mycket lovande karriär framför sig och är därmed en ytterst värdig mottagare av föreningens Jan Bergströmpris.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑