Årets Erdmannpristagare

Årets pris från Jubileumsfonden heter Erdmannpriset och delas ut för förtjänstfulla bidrag inom mineralogi eller petrologi.

Vi gratulerar pristagaren Ulf Bertil Andersson till välförtjänt pris!

Ulf Bertil föddes 1960 och är bördig från Årjäng i Värmland. Han studerade geologi i Uppsala, där han också försvarade sin avhandling om granitoider i Transskandinaviska magmatiska bältet och rapakivi-massiv i södra och mellersta Norrland, ett arbete som inkluderade petrologi, geokemi och geokronologi och tilldelades doktorsexamen 1998. Hans forskning har tagit honom bland annat till Geoforschungszentrum Potsdam, Naturhistoriska Riksmuséet och Uppsala Universitet. Därefter har han varit geologkonsult vid Vattenfall och sedan 2012 som specialist vid LKAB i Kiruna.

Sina gedigna kunskaper om svensk geologi och geologiska processer delar Ulf Bertil också frikostigt och generöst med sig av både till kollegor och vetgirig allmänhet.

Prisutdelningsceremoni för bland andra Erdmannpristagaren, med föredrag, mingel och middag, hålls på Campus LTU i Luleå den 9 november, följ denna länk för anmälan.

Välkomna!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑