150-årsjubileum (uppskjutet till 2022)

På grund av den rådande pandemisituationen har organisationskommittén beslutat att skjuta upp jubileumsmötet ett år. Det kommer att hållas på samma plats och vid samma tid som tidigare planerats, men 2022. Håll utkik efter mer information här!

År 2021 är det 150 år sedan Geologiska föreningen grundades. Vi kommer att fira detta genom att anordna ett jubileumsmöte som hålls i Uppsala 17–19 augusti 2021. Vår ambition är att organisera ett möte som är av intresse för alla geovetare som är verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi.

Vi är medvetna om den nuvarande pandemin och det faktum att vi i detta skede inte vet hur det kommer att påverka oss det kommande året. Vi tror dock att ni alla, liksom vi i organisationskommittén, hoppas och längtar efter ett fysiskt geovetenskapligt möte i Sverige.

Läs mer om mötet på den engelska sidan. Där finns också det andra cirkuläret att ladda ner.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑