150-årsjubileum

År 2021 är det 150 år sedan Geologiska föreningen grundades. Vi kommer att fira detta genom att anordna ett jubileumsmöte som hålls i Uppsala 17–19 augusti 2021. Vår ambition är att organisera ett möte som är av intresse för alla geovetare som är verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi. Därför ber vi dig att redan nu lägga in dessa datum i din kalender.

Vi är medvetna om den nuvarande pandemin och det faktum att vi i detta skede inte vet hur det kommer att påverka oss det kommande året. Vi tror dock att ni alla, liksom vi i organisationskommittén, hoppas och längtar efter ett fysiskt geovetenskapligt möte i Sverige.

Läs mer om mötet på den engelska sidan.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑