150-årsjubileum

På grund av den pandemisituationen valde vi att skjuta upp jubileumsmötet ett år. Nu är det dags att börja planera för medverkan. 

Vi kommer att hålla jubileumsmötet i Uppsala 17–19 augusti 2022. Vår ambition är att organisera ett möte som är av intresse för alla geovetare som är verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi. Vi har också beslutat att vi kommer att anordna en exkursion i samband med mötet, lördagen den 20 augusti.

Vi längtar efter ett fysiskt geovetenskapligt möte i Sverige och det hoppas vi att ni gör också!

Läs mer om mötet på den engelska sidan. Där finns också det tredje cirkuläret att ladda ner.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑