Geologiskt forum nr 99

INNEHÅLL

 • Geologi nära dig. Jeanette Bergman Weihed.
 • Ytterby gruva historiskt landmärke. Jeanette Bergman Weihed.
 • Hur hittar man bra geologiska besöksmål? Jeanette Bergman Weihed.
 • Sveriges största granater? Åke Johansson, Risto Kumpulainen & Nina Rantakokko.
 • Långbangruvorna – extrem mineralrikedom i historisk miljö. Erik Jonsson.
 • Lansjärvförkastningen – jordbävningar i istidens spår. Jeanette Bergman Weihed.
 • Varuträsk – pegmatit med udda mineral. Jeanette Bergman Weihed.
 • Stenshuvud. Emma Rehnström.
 • Platåbergen – en tidsresa genom 1700 miljoner år. Anna Bergengren.
 • Urtida likstelhet. Mats E. Eriksson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Hur tar vi egentligen hand om geologiska sevärdheter och vårt geologiska arv? Sven Lundqvist.

Geologiskt forum nr 98

INNEHÅLL

 • Vatten och vulkaner. Jeanette Bergman Weihed.
 • Glaspärlor daterar asteroidnedslaget som utrotade dinosaurierna. Jeanette Bergman Weihed.
 • Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat. Jeanette Bergman Weihed.
 • Spektakulärt utbrott på Hawaii. Jeanette Bergman Weihed.
 • Havsvattnets historia i ett sandkorn från tropikerna. Mikael Calner & Hanna Calner.
 • Två legendariska klimatforskare tog emot årets Crafoordpris. Jeanette Bergman Weihed.
 • Mawson och Davis. Jan Lundqvist.
 • Vulkanism i Victoria – en aktuell historia. Erik Sturkell & Gabrielle Stockmann.
 • Utdöd sköldpadda med naturligt solskydd. Mats E. Eriksson.
 • Karna Lidmar-Bergström blir hedersdoktor i Göteborg. Mats Olvmo & Mark D. Johnson.
 • Föreningens årsmöte i Lund. Jeanette Bergman Weihed.
 • Osannolik kvävereaktion kan lösa LKAB:s kväveproblem? Lino Nilsson.
 • Réunions bergarter avslöjar gamla delar av manteln. Jeanette Bergman Weihed.
 • På gång.
 • Hur blir Geologiska Föreningen en angelägenhet för alla geovetare i Sverige? Pär Weihed.

Geologiskt forum nr 97

INNEHÅLL

 • Diamanter fascinerar. Jeanette Bergman Weihed.
 • Mawson – hundradollargeologen. Erik Sturkell & Gabrielle Stockmann.
 • Recension: Förstklassig bok om berg. Anna Kim-Andersson.
 • Upptäckten av litium fyller 200 år! Erik Jonsson & Jörgen Langhof.
 • Mikrodiamanter hjälper oss att förstå fjällkedjans utveckling. Iwona Klonowska.
 • Temamöte i Uppsala om kritiska metaller och mineral lockade många intresserade. Erik Jonsson.
 • Livet återvänder till vulkanen Mount Saint Helens. Erik Sturkell.
 • Peter Cederström hedersdoktor i naturvetenskap i Lund.
 • 3D-modell över litotektoniska enheter och regionala deformationszoner. Carl-Henric Wahlgren.
 • Nya styrelseledamöter.
 • På gång.
 • Priser för bästa artiklar i GFF.
 • Sista ordet: Med vinden i ryggen. Per Klingbjer.

Geologiskt forum nr 96

INNEHÅLL

 • Nytt år, nya möjligheter. Jeanette Bergman Weihed.
 • Expedition till Drottning Mauds land. Erik Browaldh.
 • Kommer Skåne att försvinna? Kärstin Malmberg Persson & Johan Nyberg.
 • Geologins dag blev Årets geolog. Jeanette Bergman Weihed.
 • Syndaflodens avlidne betraktare och udda kollisioner i det förflutna. Mats E. Eriksson.
 • Grönländsk kryolit – 130 år med gruvdrift. Karsten Secher, Erik Sturkell, Gabrielle Stockmann & Jörgen Langhof.
 • Rata eller behålla gamla namn? Sören Jensen & Mark Johnson.
 • Vulkaner som skapade olja ur dinosaurieben. Steffi Burchardt.
 • Föreningens pristagare 2017. Jeanette Bergman Weihed.
 • Minnesord – Erik Norling. Thomas Lundqvist, Ulf Sivhed & Åke Bruun.
 • Geologins dag 2017.
 • På gång.
 • Jordbävningar orsakade av mänsklig påverkan. Jeanette Bergman Weihed.
 • Sista ordet: Tankar om att vandra (mer) sida vid sida med allmänheten. Anna Kim-Andersson.

Geologiskt forum nr 95

INNEHÅLL

 • Vad är geoturism egentligen? Jeanette Bergman Weihed.
 • 2,7 miljoner år gammal is från Antarktis. Jeanette Bergman Weihed.
 • Fiberbankar – förorenat industriavfall på våra havsbottnar. Anna Apler & Ian Snowball.
 • Att kommunicera geologi på museum. Magnus Hellqvist.
 • Geologi och geomorfologi i norra Bohusläns kustlandskap. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
 • Vandring runt Hunnebo klåvor. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
 • Recension: Gold. Erik Sturkell.
 • Ordning och reda i svensk litostratigrafi. Mark Johnson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Vem bryr sig? Pär Weihed.

Geologiskt forum nr 94

INNEHÅLL

 • Geologisk Brexit. Magnus Hellqvist.
 • Ekologisk efterbehandling kan skapa nya naturvärden. Tove Hägglund.
 • Antropocena och antropogena mineral. Dan Holtstam.
 • COSC – en undersökning på djupet. Christopher Juhlin.
 • Fasadstensvandring och årsmöte.
 • Hypotesen om Snowball Earth. Alasdair Skelton.
 • Kan magmatiska bergarter vara fossilförande? Magnus Ivarsson, Stefan Bengtson & Diana Carlsson.
 • Bergslagen & Broken Hill. Nils Jansson, Rodney Allen, Stefan Sädbom & Anders Zetterqvist.
 • På gång.
 • Sista ordet: Sveriges unika mineralresurser – vem bryr sig? Linda Ylivainio.

Geologiskt forum nr 93

INNEHÅLL

 • Bland stromatoliter och urtidsvulkaner vid Sala silvergruva. Nils Jansson.
 • Presentation av ny ordförande och styrelseledamot.
 • Undervattenslandskapet vid Haväng. Anton Hansson.
 • Flerdimensionell läsning om ett gruvras och 33 överlevare. Anna Kim-Andersson.
 • Manganmalm i anrik järnmalmsmiljö, centrala Norberg. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
 • Assar Haddings pris. Ulf Söderlund.
 • Jakten efter nedslagskratrar på Jorden. Sanna Alwmark.
 • Tredimensionell jordlagermodell av Uppsalaåsen. Eva Jirner, Lars Rodhe & Duncan McConnachie
 • Sista ordet: Vem kan svensk regionalgeologi? Jenny Andersson.
 • På gång.

Geologiskt forum nr 92

INNEHÅLL

 • Asteroidbältets historia – rekonstruerat från jordens sedimentära avlagringar. Birger Schmitz.
 • Boken om LKAB. Anna Kim-Andersson.
 • Enslingen på Billskaten. Per-Arne Melkerud.
 • Föreningens pristagare 2016.
 • 35:e IGC i Kapstaden – geologernas egen olympiad. Åke Johansson.
 • En resa över 320 mil och 2700 miljoner år. Ulf B. Andersson.
 • Årets geolog: Christer Åkerman.
 • Vegahallen – ett monument över svensk stenindustri. Åke Johansson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Medlem i Geologiska Föreningen? Resultat av enkäten från våren 2016. Mark Johnson.
 • Öga för geologi.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑