Geologiskt forum nr 19 Bilaga

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

Bilagan innehåller en geologisk exkursionsguide till fasadsten i Stockholm. Titel: Fasadsten i Stockholm – en geologisk vandring från Centralstation till Karlaplan. Författare Benno Kathol, Maurits Lindström och Erik Sturkell.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑