Geologiskt forum nr 118

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

 • Ännu ett jubileum. Jeanette Bergman Weihed.
 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvavfall kan fånga in koldioxid. Jeanette Bergman Weihed.
 • Nomineringar önskas
 • Moränryggarna vid Högbo bruk. Hugo Minell.
 • Vad är det egentligen för märkvärdigt med guld? Robert Lilljequist.
 • Föreningens årsmöte och SGV. Emma Rehnström.
 • Geologiska föreningens tidskrift GFF 151 år! Magnus Hellqvist.
 • Det stormar i svensk kvartärgeologi. Helena Alexanderson.
 • Arsenik – gift och mineralogiskt diversifierad naturlig byggsten. Per Nysten.
 • Geologi är stort på vårmöte om renare mark. Magnus Hellqvist.
 • Michael Bassett – in memoriam. Lars Holmer, Leonid Popov, Mansoureh Ghobadi Pour, Jan Ove R. Ebbestad, Vivianne Berg-Madsen, John S. Peel, Graham Budd.
 • På gång
 • Märkliga miniatyrdjur en del av evolutionen. Jeanette Bergman Weihed.
 • Boka in redan nu!
 • Tips!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑