Geologiskt forum nr 93

INNEHÅLL

 • Bland stromatoliter och urtidsvulkaner vid Sala silvergruva. Nils Jansson.
 • Presentation av ny ordförande och styrelseledamot.
 • Undervattenslandskapet vid Haväng. Anton Hansson.
 • Flerdimensionell läsning om ett gruvras och 33 överlevare. Anna Kim-Andersson.
 • Manganmalm i anrik järnmalmsmiljö, centrala Norberg. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
 • Assar Haddings pris. Ulf Söderlund.
 • Jakten efter nedslagskratrar på Jorden. Sanna Alwmark.
 • Tredimensionell jordlagermodell av Uppsalaåsen. Eva Jirner, Lars Rodhe & Duncan McConnachie
 • Sista ordet: Vem kan svensk regionalgeologi? Jenny Andersson.
 • På gång.

Geologiskt forum nr 92

INNEHÅLL

 • Asteroidbältets historia – rekonstruerat från jordens sedimentära avlagringar. Birger Schmitz.
 • Boken om LKAB. Anna Kim-Andersson.
 • Enslingen på Billskaten. Per-Arne Melkerud.
 • Föreningens pristagare 2016.
 • 35:e IGC i Kapstaden – geologernas egen olympiad. Åke Johansson.
 • En resa över 320 mil och 2700 miljoner år. Ulf B. Andersson.
 • Årets geolog: Christer Åkerman.
 • Vegahallen – ett monument över svensk stenindustri. Åke Johansson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Medlem i Geologiska Föreningen? Resultat av enkäten från våren 2016. Mark Johnson.
 • Öga för geologi.

Geologiskt forum nr 91

INNEHÅLL

 • Spel ska skapa nyfikenhet och förståelse för geologi. Kaarina Ringstad.
 • Nordsken – brädspel, datorspel, cosplay och … geologi. Kaarina Ringstad.
 • Naturhistoriska riksmuseet – hundra år i samma hus. Jeanette Bergman Weihed.
 • Uppdaterad utställning om gruvor på Tekniska museet. Jeanette Bergman Weihed.
 • Metaller som används igen och igen och igen … Caisa Samuelsson.
 • Räcker metallerna och hur mycket kan vi i framtiden förlita oss på att återvinning förser oss med nödvändiga metaller? Pär Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Falu gruvas stora betydelse för Sverige. Magnus Hellqvist.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Få gruvor idag men större produktion än någonsin. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Morgondagens gruvor – hur ser de ut? Jeanette Bergman Weihed.
 • Vad gör en geovetare? Jeanette Bergman Weihed.
 • Klarar du av SGUs övningar för högstadie- och gymnasieungdomar? Kaarina Ringstad.
 • Hjältegeologen på vita duken. Erik Sturkell, Axel Sjöqvist, Lennart Björklund och Andreas Johnsson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Låga grundvattennivåer och ett framtida klimat. Bo Thunholm.
 • Magiska silvergruvan i Sala. Exkursion & årsmöte.
 • Priser för bästa artiklar i GFF 2015.

Geologiskt forum nr 90

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Mjällåns dalgång: Jordartskartläggning.
 • Ny skrift om källor. | Geologisk – en digital skolsatsning.
 • Annons för Geologins Dag den 10 september.
 • Ny redaktör: Jeanette Bergman Weihed.
 • Elever kan vinna klirr till klasskassan.
 • Kalendarium. | Notiser.
 • Magiska silvergruvan i Sala. Exkursion & årsmöte.
 • Annons för Medicinsk geologi.

ARTIKLAR OCH REPORTAGE

 • På väg mot framtiden: Äspölaboratioret
  Anna Wahlstéen.
 • Småskalig gruvdrift i Afrika. Hot eller möjlighet?
  Erik Jonsson, Rune Johansson och Karin Högdahl.
 • Havet. Världens bästa termometer.
  Tore Påsse.
 • In Memoriam: Gustaf Lind.
 • In Memoriam: Anders Wikström

Geologiskt forum nr 89

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Vindkraft kräver gruvdrift.
 • 7 dagar på facebook.
 • Av en bok blir man klok: 4 bokanmälningar.
 • Debatt i riksdagen om geologi i skolan.
 • Debatt 2: Rusta upp svensk geologi!
 • Kulturmiljö som resurs för vill främja attraktivitet. Anna Kim-Andersson.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och Noterat.
 • En antologi om hållbarhet.
 • Sista ordet: Lever vi i antroprocen?. Mark Johnson.
 • Följ med till Sala silvergruva! Exkursion & årsmöte.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Nytt mineral upptäckt: grootfonteinit. Erik Jonsson.
 • Kungörelsen – en milstolpe för Kärnbränsleförvaret. Anna Wahlstéen.
 • In Memoriam: Karin ”Kajsa” Eriksson. Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist.
 • In Memoriam: Urve Miller. Jan Lundqvist, Ann-Mari Robertsson.

Geologiskt forum nr 88

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • TiB för ras och skred. | KVAs yttrande om regeringens forskningspolitiska proposition 2016.
 • Bokanmälan: Åk på geosafari.
 • Äntligen klar: Hallandsåstunneln.
 • Samordnade kartor: skred, ras erosion.
 • Nobel Center, ett nytt hem för kunskapen.
 • Höstens publikationer från SGU.
 • Mer geologi i Minecraft.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och Noterat.
 • Sista ordet: Nyttan av populärgeologiska föreningar. Peter Harström.
 • Vi söker ny redaktör. | Litteratur köpes. | Vinnare bildgåtan.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Hur många mineral finns det, egentligen? Dan Holtstam.
 • Vad händer med Ytterby? Erik Jonsson, Gunnel Ransed.
 • Borrkärnor i nytt ljus. Helge Reginussen, Anders Hallberg.
 • Cerro Rico. Ulf Jordung.
 • Lars Roberg och trilobiterna. Vivianne Berg-Madsen, Jan Ove R. Ebbestad.
 • In Memoriam: Lennart Jeppsson och Rudyard Frietsch.

Geologiskt forum nr 87

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Var finns kvickleran? | Krismedvetenhet. Vad är det?
 • Geologifrågorna till Gotland.
 • Annons: Geologins Dag 2015.
 • Härliga Höga Kusten.
 • Notiser Geologins Dag.
 • Växthusgas i jordskorpan.
 • Äntligen spår från devon.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och Noterat.
 • Annons: Geologins Dag 2015.
 • Sista ordet: En termins geovetenskap – för alla. Erik Sturkell.
 • Tävla & vinn en stenlåda.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Lockne och Målingen. Världsunik dubbelkrater. Jens Ormö, Erik Sturkell, Carl Alwmark, Åsa Frisk.
 • Kilauea. Besvikelse och överraskning.Åke Johansson.
 • Hur bildades Bastnästypens sällsynta-jordartsmineraliseringar? Dan Holtstam och Ulf B. Andersson.
 • Edgeøya – en saga i sten. Ingrid Anell.

Geologiskt forum nr 86

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Forskning om gruventreprenörer | Ny VD hos LKAB | En förnimmelse av välstånd.
 • BetterGeo.
 • Glimtar från • Luleå • Laver • Storforsen.
 • Boliden har ansökt om bearbetningskoncession i Laver.
 • Prisbelönta examensarbeten.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och Noterat.
 • Annons: Geologins Dag 2015.
 • Sista ordet: Våga populariserat. Emma Härdmark.
 • Jan Bergström Young Scientis Award samt Hiernepriset 2015.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Världens superdatorer beräknar säkerheten om 100 000 år. Anna Wahlstéen.
 • Gotlands Geologi i 3D.Peter Dahlqvist.
 • Kisaskans kemi.David Bendz et. al.
 • Rockan och kräftan. Ludwig Löwemark och Sasa Chen.
 • Geokemisk atlas över Sverige. Olle Selinus.
 • Eftersökta ättlingar. Sällsynta och kritiska metaller i vanliga och ovanliga mineral – del 2.Erik Jonsson, Karin Högdahl och Nikolaos Arvanitidis.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑