Geologiskt forum nr 105

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

 • Meteoriter, kristallkulor och jubileumsförberedelser. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gigantisk asteroidsmäll gav ökad biologisk mångfald på jorden. Jeanette Bergman Weihed.
 • Låga halter av miljögifter i grundvattnet. Jeanette Bergman Weihed.
 • En titt in i alunskifferns ”kristallkulor” – ser vi spår av is i ett tropiskt hav? Lars Holmer.
 • Fältarbete förr. Jan Lundqvist.
 • Andrea Håkansson ny styrelseledamot. Andrea Håkansson.
 • Rockfossil och fossilrock. Anders Lindskog.
 • Kiirunavaara – världens största apatitjärnmalm. Ulf B. Andersson & Henrikki Rutanen.
 • Manteln tur och retur. Erik Sturkell.
 • Strandförskjutning i trapphus B, Geovetarcentrum, Göteborg. Mark Johnson.
 • Spår av uråldrigt mikrobiellt liv djupt ner i Siljansringen. Henrik Drake.
 • Minnesord: Sven Stridsberg. Per Ahlberg, Mars Eriksson, Kent Larsson & Johan Lindgren.
 • Assar Haddings pris till Stefan Bengtson
 • Nytt borrprojekt ska undersöka postglaciala förkastningar. Jeanette Bergman Weihed.
 • På gång
 • Ny rapport om innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen. Jeanette Bergman Weihed.
 • Självkörande drönare navigerar i bergrum. Jeanette Bergman Weihed.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑