Geologiskt forum nr 110

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

 • Nödvändiga mineral. Jeanette Bergman Weihed.
 • Utbrottet i Fagradalsfjall. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gammalt DNA från mammut. Jeanette Bergman Weihed.
 • Diamanter – det hårdaste inom geologin. Erik Sturkell.
 • Arbetsskada. Jan Lundqvist.
 • Ultevisområdet – fascinerande malmförekomster i fjällvärlden. Per Nysten och Christina Nysten.
 • Fossil svamp i Siljansringens meteoritkrater. Henrik Drake och Magnus Ivarsson.
 • Jakten på de sällsynta jordartsmetallerna. Erik Jonsson, Karin Högdahl, Stefan Andersson och Martiya Sadeghi.
 • På gång
 • Kartvisare åskådliggör förändringar i grundvattnets kemi. Jeanette Bergman Weihed.
 • EU-projekt om hållbar gruvdrift. Jeanette Bergman Weihed.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑