Svante Björck och Nils Jansson tilldelas föreningens priser 2017

Svante Björck tilldelas Geologiska Föreningens Munthepris för sina insatser inom kvartär utvecklingshistoria

Det finns få kvartärgeologer som har gjort mer för Sveriges kvartära utvecklingshistoria än Svante Björck. Han har gjort starka insatser inom framför allt tre forskningsområden.

(1) I Sverige är Svante är en ledande expert på den baltiska bassängens sen- och postglaciala utveckling. Genom sitt arbete med pollen och sjösediment och genom att sammanställa arbeten från många forskare har Svante föreslagit en robust utvecklingsmodell för Östersjöområdet, inklusive dess paleobiologi, hydrologi och stratigrafi.

(2) Svante har också lett forskning under de senaste 25 åren inom senglacial utvecklingshistoria, och med sitt internationella nätverk har han varit en nyckelperson för indelningen av den senkvartära stratigrafin och för definitionen av den formella gränsen för holocen.

(3) Svante har under de senaste åren utvidgat sitt intresse för senglacial och holocen utveckling till att innefatta alla breddgrader i Atlanten. Hans forskningsresultat visar att den holocena perioden inte var så lång och tråkig som ibland föreslagits. Svante är dessutom en utmärkt lärare och handledare.

 

Nils F. Jansson tilldelas Jan Bergströmpriset till unga forskare

Nils F. Jansson disputerade 2011 vid Luleå tekniska universitet och avhandlingen tilldelades pris för bästa doktorsavhandling av Bergforsk samma år. Avhandlingen behandlar malmgeologiska frågeställningar i Bergslagen.

Efter disputationen arbetade Nils som prospekteringsgeolog för Boliden och sedan 2014 är han anställd som biträdande universitetslektor vid LTU. Hans forskning har fortsatt varit fokuserad på Bergslagen.

Nils kunskaper i vulkanisk stratigrafi och facies, strukturgeologi, petrologi, malmbildande processer och geokemi är både bred och djup och har påtagligt ökat vår förståelse för Bergslagens malmer, deras relation till sidoberget och hur dessa påverkats av den Svekokarelska orogenesen. Hans goda renommé inom vetenskapssamhället avspeglas inte minst i beviljade forskningsansökningar och hans bidrag som granskare av manuskript till internationella vetenskapliga tidskrifter.

Nils är även engagerad i ”tredje uppgiften” med populärvetenskapliga artiklar och att han tidigare arbetade som turistguide i Sala silvergruva, där han såg till att öka de andra guidernas kunskaper i geologi och historisk malmprocessering. Nils unika kunskaper, multidisciplinära och noggranna tillvägagångssätt visar på djup förståelse för komplexa geologiska system och på vetenskaplig mognad.

Priserna delas ut den 9 november i Uppsala, i samband med att Årets geolog utses. Programmet är ett samarrangemang med Naturvetarna. Se hela programmet för dagen här.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑