Prisutdelning och seminarier

Geologiska Föreningens, Geosektionens inom Naturvetarna och SGU:s prisutdelningar och FoU-seminarier genomförs i år som ett gemensamt, helt digitalt evenemang. Alla är inbjudna att vara med.

Här hittar du programmet och länk för att delta (Skype).

Några hålltider:
10.00 Välkomsthälsning
11.00 Prisutdelning Årets geolog
13.10 Prisutdelning Geologiska Föreningens Jan Bergströmpris till unga forskare
15.20 Prisutdelning Geologiska Föreningens Hiärnepris

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑