Septembernumret av Geologiskt forum

Nu bör alla medlemmar och prenumeranter ha fått senaste numret av Geologiskt forum. Fokus i detta nummer ligger på geologiskt intressanta platser att besöka.

Septembernumret ges ut i samarbete med Geologins dag och har skickats också till de arrangörer som velat ha tidningen. Geologins dag infaller 8 september i år. Gå in på geologinsdag.nu och se vilka aktiviteter som planeras i närheten av dig.

Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑