Tack för trevligt årsmöte!

Tack till alla som deltog som årsmöte och exkursion i Lund den 20 maj! Dagen bjöd på riktigt fint väder tillslut och tre spännande och sinsemellan väldigt olika lokaler. På årsstämman klubbades nästa års styrelse (utan ändringar mot nuvarande), nya reviderade stadgar och en reviderad medlemsstruktur. Vi tackar också särskilt Jenny Andersson och Ulf Söderlund för att de delade helt rykande färska nya forskningsdata. Väldigt spännande! Ett varmt tack till Lunds Geologiska Fältklubb som vi samarrangerade med och som stod för busstransporten.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑