Geologiskt forum nr 95

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

  • Vad är geoturism egentligen? Jeanette Bergman Weihed.
  • 2,7 miljoner år gammal is från Antarktis. Jeanette Bergman Weihed.
  • Fiberbankar – förorenat industriavfall på våra havsbottnar. Anna Apler & Ian Snowball.
  • Att kommunicera geologi på museum. Magnus Hellqvist.
  • Geologi och geomorfologi i norra Bohusläns kustlandskap. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
  • Vandring runt Hunnebo klåvor. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
  • Recension: Gold. Erik Sturkell.
  • Ordning och reda i svensk litostratigrafi. Mark Johnson.
  • På gång.
  • Sista ordet: Vem bryr sig? Pär Weihed.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑