Geologiskt forum nr 93

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

  • Bland stromatoliter och urtidsvulkaner vid Sala silvergruva. Nils Jansson.
  • Presentation av ny ordförande och styrelseledamot.
  • Undervattenslandskapet vid Haväng. Anton Hansson.
  • Flerdimensionell läsning om ett gruvras och 33 överlevare. Anna Kim-Andersson.
  • Manganmalm i anrik järnmalmsmiljö, centrala Norberg. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
  • Assar Haddings pris. Ulf Söderlund.
  • Jakten efter nedslagskratrar på Jorden. Sanna Alwmark.
  • Tredimensionell jordlagermodell av Uppsalaåsen. Eva Jirner, Lars Rodhe & Duncan McConnachie
  • Sista ordet: Vem kan svensk regionalgeologi? Jenny Andersson.
  • På gång.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑