Geologiskt forum nr 91

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

INNEHÅLL

 • Spel ska skapa nyfikenhet och förståelse för geologi. Kaarina Ringstad.
 • Nordsken – brädspel, datorspel, cosplay och … geologi. Kaarina Ringstad.
 • Naturhistoriska riksmuseet – hundra år i samma hus. Jeanette Bergman Weihed.
 • Uppdaterad utställning om gruvor på Tekniska museet. Jeanette Bergman Weihed.
 • Metaller som används igen och igen och igen … Caisa Samuelsson.
 • Räcker metallerna och hur mycket kan vi i framtiden förlita oss på att återvinning förser oss med nödvändiga metaller? Pär Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Falu gruvas stora betydelse för Sverige. Magnus Hellqvist.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Få gruvor idag men större produktion än någonsin. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Morgondagens gruvor – hur ser de ut? Jeanette Bergman Weihed.
 • Vad gör en geovetare? Jeanette Bergman Weihed.
 • Klarar du av SGUs övningar för högstadie- och gymnasieungdomar? Kaarina Ringstad.
 • Hjältegeologen på vita duken. Erik Sturkell, Axel Sjöqvist, Lennart Björklund och Andreas Johnsson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Låga grundvattennivåer och ett framtida klimat. Bo Thunholm.
 • Magiska silvergruvan i Sala. Exkursion & årsmöte.
 • Priser för bästa artiklar i GFF 2015.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑