Geologiskt forum nr 77

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Notis och ledare.
 • Iskärnor berättar om Grönland under Eem. Stockholms universitet.
 • Aktiva bakterier i berggrunden. Linnéuniversitetet.
 • Skolelever gör film om vattnets kretslopp. Kaarina Ringstad.
 • Notis: 20 000 jobb!
 • Stödprenumeranter 2012.
 • Kalendarium och notiser.
 • Att läsa: Geologisk naturvård i Europa. / Järnmannen – en geologs dagbok.
 • Sista ordet: Framgångsrik strategi för Boliden. Hans Årebäck.
 • Geologiska Föreningens årsmöte och exkursion 2013.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Helikopterburen geofysik ger nya perspektiv. Carl-Axel Triumf et. al.
 • Lagra koldioxid. Drömmen om ett koldioxidneutralt samhälle. Ingrid Anell.
 • Erosionsformer i Kalmarsund. Fredrik Klingberg och Olof Larsson.
 • Klarälvens meanderlopp. Jan Lundqvist.
 • In Memoriam: Paleozoolog, geolog och folkbildare. Per Ahlberg och Stig M. Bergström.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑