Geologiskt forum nr 75

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Öland– Sveriges första geopark.
 • Geologiskt Arv 2012.
 • Notiser.
 • GeoTreat – 250 nordiska lokaler.
 • Notiser.
 • Källor i Sverige – uppskattad bok i ny utgåva.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och notiser.
 • Ny bok om Australiens geologi.
 • Sista Ordet: Om fördelen med sten. Åke Johansson.
 • Exkursionen till Vrångö.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Alabaster i Uppsala domkyrka. Sten-Anders Smeds.
 • Koll på grundvattnet. Kaarina Ringstad.
 • Arsenik i grundvattnet. Vad beror det på? Charlotte Sparrenbom, Rebecca Olsén, Johan Lindenbaum.
 • Vad händer när inlandsisen kommer? Berit Lundqvist.
 • Förändring av källor – främst i skogslandskapet. Gert Knutsson.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑