Geologiskt forum nr 71

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Geologins Dag i hela Sverige / finns det geologi i ditt klassrum?
 • Jökulhlaup – när Katla småmullrar.
 • Ny forskarskola för lärare.
 • Malm och mineral / Vatten och berggrund…
 • Geologi för alla – från förskola till gymnasium.
 • Hallå där! Victoria Pease, professor, Stockholms universitet.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium / Nordic Geoscientist Award / Noterat.Bokrecension:
 • Biten av graniten.
 • Kryssa och vinn: Geokrysset.
 • Prenumerationserbjudande.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Grímsvötn. Erik Sturkell.
 • Mannen som samlade på fossil. Jan Ove R. Ebbestad och Vivianne Berg-Madsen.
 • Nya svenska gruvor – Vad händer? Anders Hallberg.
 • Torvlager från förra mellanistiden i Skåne?! Helena Alexandersson, Lena Adrielsson, Anna Broström, Hans Linderson och Christine Åkesson.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑