Geologiskt forum nr 67

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

Ett jubileumsnummer till äran av Geologins Dag som firar 10 år i år!

Tidningen som finansierats delvis av annonsörer, är i extra stort format, och med välmatat innehåll. Målgruppen är särskilt ungdomar på gymnasieskolan.
Tidningen delades även ut till riksdagens ledamöter och i samband med firandet av Geologins Dag.

INNEHÅLL

 • Kom till Kosteröarna!
 • Vinvetenskap ett populärt ämne (notis).
 • Regeringen vill öka saneringstakten (notis).
 • Nu anas ljuset i tunneln (notis).
 • Inte bara järnmalm. Om Sveriges gruvor.
 • En dag i geologins tecken. 10 årsjubileum.
 • Att vara geolog – ett detektivjobb.
 • Här ska kärnbränslet förvaras i Sverige och Finland.
 • Vulkanutbrottets påverkan på hälsan.
 • Historien visar att vulkanutbrott kan förändra klimatet.
 • Leta mineral som hobby.
 • Sköna stenar.
 • Kvicksilvergruvorna stängs.
 • Naturkatastrofer – är de vanligare idag?
 • Monsunens styrka.
 • Monstervågor och motvind på forskningsresa.
 • På spaning efter landhöjningen.
 • Wow! Vilket mastodontmuseum.
 • Sista ordet: Vi lever faktiskt i stenåldern & Geologi kan vara nöje och upplevelser.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑