Geologiskt forum nr 64

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

Ett nummer av Geologiskt forum som lyfter fram ett vackert jämtländskt fjäll, de som tänker annorlunda. Det handlar om rymden (Mars) och dess analogier på jorden, men också om den vackra Vätternsänkan. Med mera!

NYHETER OCH REDAKTIONELLT

 • Geologi på webben.
 • Sonfjället.
 • De som tänker annorlunda. Asgeir Knudsen, Anna Kim-Andersson.
 • Hallå där! Dan Hammarlund, ordförande i nya SWEDQUA.
 • Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar. Uttalande från Kungl. Vetenskapsakademien.
 • In memoriam: Bengt Lindqvist. Dan Holtstam.
 • Sista ordet: Låt klimatet ta ”time-out”. David G. Gee.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Himalayas mörka historia – Fallet Gupta. Mats E. Eriksson.
 • Mars undersöks via Svalbard. Andreas Johnsson.
 • Vätterns geologi. Anders Wikström.
 • Varför leta vulkanaska i sjöar och torvmossar? Stefan Wastegård.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑