Geologiskt forum nr 55

Nedladdning inte tillgänglig: logga in för att komma åt Geologiskt forum online.

Med temat Jordens Energi är Geologiskt forums höstnummer rykande aktuellt. Geovetenskaplig kunskap spelar en nyckelroll när jordens samhällen vill lösa problem kopplade till energins konsumtion och produktion. Numret distribueras i samband med Geologins Dag över hela landet.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑